Forslag til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 for Agder fylkeskommune

Her kan du lese prosjektleders forslag til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 for Agder fylkeskommune.

I dag legger fylkesdirektør for økonomi og styring, Lise Solgaard, og prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann, Tine Sundtoft, frem det historisk første forslaget til budsjett og økonomiplan for Agder fylkeskommune.

Her kan du lese forslaget til økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020.

Fylkesutvalget skal behandle forslaget 4. desember.

Fylkestinget gjør endelig vedtak 18. desember.

Streamingen fra budsjettpresentasjonen på Auditorium Eilert Sundt i Niels Henrik Abels hus fungerer dessverre ikke.

For spørsmål, kontakt:
Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann, Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@vaf.no