Velkommen! Her finner du som ansatt informasjon om sammenslåingen

 

Her finner du spørsmål og svar knyttet til praktisk overgang til og oppstart av Agder fylkeskommune (FAQ)

Her finner du oversikt over e- læringene som er sendt ut 

Her finner du alle nyhetsbrev.

Mye vil være klart til overgangen 1.1.2020, men å optimalisere vår nye organisasjon, både kulturelt og organisatorisk – vil ta tid. Mer informasjon, finner du under de seks temaområdene under. I temamenyene, har vi som mål å forklare hvordan den nye arbeidshverdagen i Agder fylkeskommune vil bli for deg som er ansatt. Vår nye organisasjon bygger på våre førende prinsipper, administrative struktur, organisasjonspolitikk, mestringsorientert ledelse, geografisk plassering og vår nye digitale og fysiske arbeidsplass.

Disse sidene vil være gjeldende til ny internkommunikasjon/samhandlingsplattform og nettsider for Agder fylkeskommune, er på plass. Dersom du mener noe mangler eller er uklart, ta kontakt med nettredaktør Cheryl Macdonald.

 

Aktuelt

E-læringer og spørsmål / svar