Våre arbeidsformer

Matriseorganisering krever en annen måte å arbeide, samarbeide og samskape på.

For noen er disse arbeidsformene nye, mens de vil være godt kjente for andre. Våre digitale verktøy og fysiske lokaler skal forsterke disse arbeidsformene.

For mer informasjon, ta kontakt med HR-rådgiver Siw Lene Dyvold.