Den digitale hverdagen

Det er flere faktorer som medfører store endringer i den digitale hverdagen i Agder fylkeskommune.

Digitaliseringsbølgen, Regionplan Agder 2030, matriseorganiseringen og organisasjonspolitikken vil medføre store endringer i måten vi samhandler, samarbeider og samskaper på. Den digitale hverdagen skal understøtte og forsterke dette.

For mere informasjon, ta kontakt med prosjektkoordinator Knut Lindland.