Den fysiske hverdagen

Vi er i full gang med å etablere gode kontorløsninger, både i Arendal og Kristiansand.

Et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept innebærer å innføre mange ulike typer fysiske arealer tilpasset ulik bruk. Det er aktivitetens karakter som i hovedsak styrer hvilke arealer vi bruker til ulike formål og aktiviteter. En slik organisering av de fysiske lokalene vil understøtte våre førende prinsipper og våre arbeidsformer. Les mer om dette nedenfor. 

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Steinar Roppen Olsen.