Digital oppstart - brukernavn, PC mm

Her kan du lese om stenging av fagsystemer, Feide, info om ny e-postadresse, nytt brukernavn, e-postoppsett på mobile enheter, digital oppstart 2. januar og aksjonspunkter før lønnskjøring 7. januar for ledere. I tillegg til dette nyhetsbrevet vil det bli sendt ut et informasjonsskriv direkte til deg via dagens e-postadresser. Informasjonen i dette informasjonsskrivet kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke publiseres åpent på våre nettsider.

Byggeperioden 23. desember 2019 til 2. januar 2020 

Det er et begrenset antall arbeidsdager i perioden 23. desember til 2. januar, og det er mye som skal på plass i løpet av disse dagene.  

For å sikre arbeidsro og redusere risikoen har prosjekt Agder fylkeskommune besluttet å «stenge» tilgang til gamle fagsystemer fra lunsj 23. desember til lunsj 1.1.2020. I denne perioden kan vi ikke garantere at fagsystemer og andre tjenester er stabile eller at de fungerer, og vi vil heller ikke prioritere eventuelle brukerhenvendelser på dette. 

Tjenester som er avhengig av Feide, herunder itslearning, vil ikke stenges før den tekniske omleggingen til Agder fylkeskommunes Feidekatalog 27. desember kl. 08.00. Knytningen mellom agderfk.no-brukeren og Feide er planlagt operativ senest lunsj 1.1.2020. Lærerne vil dermed kunne rette prøver frem til 27. desember kl. 08.00 med dagens AAfk-/VAF-bruker, og fra lunsj 1.1.2020 med ny Afk-bruker via ID-porten. 

Tannklinikker som holder åpent i romjula, vil bli behandlet ekstraordinært for å sikre at de kan gjennomføre arbeidet disse dagene. 

E-postadresse  

Sammen med det nevnte informasjonsskrivet vil du få informasjon om din nye e-postadresse sendt til din nåværende e-postadresse. Ansatte fra Statens vegvesen har allerede mottatt informasjon om sine nye e-postadresser. 

E-postoppsett på mobile enheter 

Fra 1.1.2020 er veiledninger tilgjengelig her:  

Brukernavn 

Når det gjelder brukernavn for pålogging på PC-en fra 1.1.2020, kan du forberede deg på første arbeidsdag i Agder fylkeskommune ved å hente ut ditt nye brukernavn og passord allerede nå:

 • Følg stien her, velg påloggingsmetoden "reset passord via ID-porten" og følg anvisningene på skjermen for å logge inn.

 • Du vil da se brukernavnet ditt øverst i bildet, under teksten "tilbakestill passord for brukernavn".

 • Følg anvisningene for "bytt passord" for å sette passordet ditt (dette passordet gjelder bruker for fra 1.1.2020).

For ytterligere veiledning se veileder som er sendt deg på e-post fra din leder/rektor i uke 51.  

Digital oppstart 2. januar 

Dersom du har en helt ny PC fra IKT Agder, kan du logge på med brukernavnet og passordet ditt.   

Du som har en PC fra dagens organisasjoner,må gjøre følgende første arbeidsdag:  

 • Møte opp et sted med IKT Agder-nettverk  enten trådløst eller kablet

 • Koble strøm til PC-en 

 • Restart PC-en eller skru den helt av og på igjen  

 • Logg på PC-en på et IKT Agder-nettverk (altså på kontoret)Husk å benytte ditt nye Afk-brukernavn (og passord) 

 • En automatisk jobb startes. Dette tar fra 10–30 minutter. I denne prosessen vil PC-en bli restartet en eller flere ganger.    

Vellykket innflytting har skjedd når bakgrunnsbildet på PC-en viser profilelementet fra Agder fylkeskommunes visuelle profil: 

Bakgrunnsbildet på PCskjerm med Agder fylkeskommune sitt grafiske element  

 

Aksjonspunkter for ansatte og ledere før lønnskjøring 7. januar 2020  

Vi trenger at du kvalitetssikrer din personlige informasjon som finnes om deg i HR-portalen. Formålet med dette er blant annet å sikre at riktig lønn utbetales til riktig kontonummer. Fremgangsmåten finner du i informasjonsskrivet du får tilsendt.  

Er du leder, må du også ta ut rapport "Lønnskontroll" i "Innsikt" (HR-portalen). Sjekk at: 

 • antall ansatte i din avdeling stemmer   

 • at det er riktige personer som står i rapporten og at de har: 

  • riktig stillingskode  

  • riktig stillingsprosent  

  • riktig lønn  

 • svart på e-posten som sendes ut 2. januar når du har fullført kontrollen  fristen er 6. januar.  

Ressursnummer 

Dagens ressursnumre i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune videreføres med få unntak. Våre nye kollegaer fra Statens vegvesen får nye ressursnummer. Mer informasjon om bruk av ressursnumre kommer i nyhetsbrev i neste uke. Du kan også lese mer om bruk av ressursnummer i fakturaprosessen her.   

Informasjonsskrivet som blir sendt ut vil også inneholde en beskrivelse av hvordan du finner ditt ressursnummer i HR-portalen.  

Spørsmål? 

Eventuelle spørsmål kan rettes til PMO@ikt-agder.no