Første historiske arbeidsdag i Agder fylkeskommune

2. januar møter ansatte i fylkesadministrasjonen opp på sine nye kontorplasser i Agder fylkeskommune. Har du avtalt ferie eller avspasering med din leder, er hjelpen ved oppstart 2. januar også er tilgjengelig 6. januar. Kommer du tilbake senere enn dette og trenger bistand, kontakter du brukerstøtte som normalt for IKT-support eller leder for andre spørsmål.

Den 2. januar møter ansatte i fylkesadministrasjonen opp på sine nye kontorplasser i Agder fylkeskommune. Tidligere ansatte i Statens vegvesen møter opp som følger:

  • Ansatte fra prosjektkontor Vigeland, Tonstad og Flekkefjord møter opp på Rige.
  • Ansatte fra å prosjektkontoret på Evje møter opp på Fløyheia. 
  • Ansatte i Arendal og i Kristiansand møter opp på henholdsvis Fløyheia og i Tordenskjolds gate 65 (TG65)

FLYTTEHJELP
Flytteprosjektet får hjelp av et demonterings- og monteringsteam i tillegg til selve flytteteamet. Datoene for den fysiske flyttingen av flyttekasser og møbler er den 27. desember og 30. desember med en liten reservedato den 31. desember. Hvem følger opp dette fra fylkeskommunens side? Cheryl Macdonald, Arne Karlsen og Lars Egil Jacobsen følger opp flyttingen i Tordenskjolds gate 65 (TG65), mens Knut Værland og Steinar Roppen Olsen følger opp flyttingen på Fløyheia. 

DETTE KAN DU GJØRE SELV
For å lette jobben for flytteprosjektet oppfordrer vi ansatte som skal flytte internt på en lokasjon til å flytte kasser og stoler inn på nytt kontor før dere reiser på juleferie. Husk da å skrive "LA STÅ" med stor skrift, tydelig plassert, på de tingene som dere setter fra dere på deres fremtidige kontor. Da lar vi det stå.

Husk også å merke kasser med utstyr som står i fellesarealer tydelig om hvor de skal flyttes til. Hvis du lurer på hvor slike kasser skal flyttes til, ta kontakt med nærmeste leder. Brukerkoordinatorer kan også kontaktes hvis du lurer på noe omkring flytting og merking. Vi minner også om at PC-utstyr (med unntak av laptop) skal settes i kasser og merkes tydelig før dere reiser på ferie.

Les tidligere sak om rydding av kontor og merking av pappkasser og utstyr her.

I tillegg kan du hente nytt adgangskort før jul (info om når og hvor kommer).

Har du problemer med å komme på nett den første tiden, kontakt IKT Agder, og benytt eventuelt mobildata/hotspot inntil du får koplet deg opp på nett. 

HJELP ER NÆR
Vi kommer til å etablere et servicepunkt i Tordenskjolds gate i 1. etasje – i ekspedisjonen. IKT Agder vil være tilgjengelig på møterommene Giga øst og Giga vest.

Tilsvarende servicepunkt for Fløyheia vil være i resepsjonen. IKT Agder vil være tilstede i et møterom i nærheten av resepsjonen for de som har behov for stedlig IT-støtte. Både IKT-support og "lokasjonsguider" vil dessuten være lett synlige i egne t-skjorter.

Det vil også ligge påloggingsinformasjon på pulten din når du kommer tilbake etter jul.

VERNERUNDE
Når situasjonen har stabilisert seg, anslagsvis i uke 3-4, kommer vi først til å sende ut et først digitalt spørreskjema og deretter følge opp med en fysisk vernerunde for å sikre at ting er på plass. Hvis du mangler møbler, ta kontakt med følgende personer for å komplettere møbleringen:

  • For TG65: Snakk med Arne Karlsen og Lars Egil Jacobsen eller Berit
  • For Fløyheia: Ta kontakt med Knut Værland eller Steinar Roppen Olsen.

    Ikke hent møbler selv, men da vi ønsker å ha en viss struktur på utdelingen. 

TRANSPORT
Agder fylkeskommune skal arbeide aktivt for å få ned klimautslippene i regionen. Derfor oppfordrer vi ansatte til å kjøre kollektivt, ta i bruk kompiskjøring eller sykle - der mulig.

Sykling
Det er sykkelparkering og dusjmulighet på alle tre stedene (TG65, Fløyheia og Rige). 

Fløyheia:
Du kan parkere sykkelen i tunellen til høyre like før du kommer inn i rundkjøringen innerst ved bygget. Det er dusjer i 1. etg i bygg 3 og i bygg 2.

TG65:
Det er to sykkelparkeringer – hovedparkering med servicestasjon for sykler er i Fjellhallen bak fylkeshuset. I tillegg er det en mindre parkering inne på gateplan helt øst i bygget. Det er også godt med plasser på utsiden av bygget med sykkelstativ flere steder både foran og bak. Dusj fins i nordfløyen i 1. etg – i tilknytning til trimrommet.

Det er få parkeringsplasser i tilknytning til TG65. Det kreves betaling for disse. Derfor oppfordres det til å bruke kollektivtilbud eller "kompis-kjøring".

Rige:
Det er en stor garasje i kjelleren på Rige med god plass til sykkelparkering. Det forhandles med huseier om dusj-fasiliteter. Løsningen vil bli kommunisert til ansatte på Rige når vi vet mer. 

Buss
AKT har to app'er som hjelper deg med billettkjøp og reiseplanleggingen. De er:

  • AKT Billett (billettkjøp og forlengelse av periodebilletter)
  • AKT Reise (reiseplanlegger)

NB: For buss mellom Arendal og Kristiansand er det 100D (58 min - direktebussen) som anbefales, eller 100E (1t. 15 min - ekspressbussen). Ordinær linje 100 tar 1t. 25 min, og er en "melkerute".

I Arendal er det "Park &Ride" muligheter. Kart over disse er her. Merk at for vestgående 100D er det kun Harebakken og Øygardsdalen som ligger på linja. Det er ingen park & ride i Kristiansand for østgående 100D.  

Nærmeste busstopp er:

Fløyheia:
Nærmeste holdeplasser til Fløyheia er enten Tinghuset eller Arendal bussterminal.

 

 

TG65:
Nærmeste busstopp er enten Kvadraturen skolesenter eller Gyldengården (evt. Kristian IV). Det er ca. 500 meter å gå. E 18 v/ brannstasjonen eller rutebilstasjonen er det ca. 700 meter å gå til. De tre første er avmerket med rød stjerne på kartet under.

 

Rige:
Rige E39

Bilkjøring
Vi oppfordrer til kompiskjøring hvor det er mulig. Følgende app'er kan være til hjelp:

https://www.sammevei.no/
https://penguinup.com/

Parkering

Fløyheia:
Det kreves parkeringsbevis for å nytte parkeringsplasser på Fløyheia. Parkeringsbevis med gyldighet i en dag, får du i resepsjonen. Oblat som er gyldig ut 2020, får du ved å fylle ut skjema og levere i resepsjonen. Gjør gjerne dette hvis du er på Fløyheia før jul, så slipper vi kø 2. januar. 

TG65:
Det er mulig å undersøke leie av P-plass hos Europark eller Q-Park, men det er begrenset kapasitet. Det finnes også noen muligheter for å leie parkeringsplass i nærheten (P-hus 069 Elvegata ligger ca. 200 meter unna). Mer info fås fra Kristiansand parkering

Rige:
Her er det gratis parkeringsplasser utenfor bygget, samt noen få i garasjen under bygget.  

Slik finner du frem (klikk på kartet så kommer du til Google maps):

Fløyheia:

 

TG65:

 

 

Rige: