Organisasjon og ledelse

For å realiserer strategien vår, Regionplan Agder 2030, er vi avhengig av at hele organisasjonen drar i samme retning.

Og for å konkretisere en retning har vi en organisasjonspolitikk. Den skal guide oss til å gjøre de riktige tingene så vi kommer dit vi skal. Organisasjonspolitikken kan defineres som handlinger, holdninger og verdier som medarbeidere og ledere står for og praktiserer i vårt forhold til hverandre.

I Agder fylkeskommune ligger de førende prinsippene, i tillegg til tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert lederskap, til grunn for måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på. Les mer om organisasjonspolitikken vår nedenfor.

For mer informasjon, ta kontakt med HR-rådgiver Siw Lene Dyvold.