Felles hovedsamarbeidsutvalg

Felles hovedsamarbeidsutvalg (FHSU) skal fremme et godt samarbeid og danne grunnlag for gode beslutninger som vedrører forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte.

Utvalget møtes som hovedregel om lag 14 dager før møtene i partssammensatt utvalg (PSU) og fellesnemnda.

FHSU har følgende sammensetning:

Fra arbeidsgiversiden

Arild Eielsen, Tine Sundtoft, John G. Bergh, Kristin Tofte Andresen, Bjørn Ø. Kristiansen og Karin Løvgren Stenersen

Fra arbeidstakersiden

Klaus-Allan Eide (AAfk), Randi Gunsteinsen (AAfk), Torleiv Momrak (AAfk), Atle Oanes (VAF), Kjell Holthe (VAF) og Bjørg Hellem (VAF). Inger Johanne Engmark (VAF) møter som medlem i stedet for Bjørg Hellem i perioden 01.10.2017-30.09.2018.

Hovedverneombud

Solveig Helljesen (AAfk) og Tor Aurebekk (VAF)