Fellesnemnda

Fellesnemnda består av 22 medlemmer, 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder, som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene.

Fellesnemnda holdt sitt konstituerende møte 5. september 2017 og har et møte omtrent annenhver måned.

Møtene i fellesnemnda er åpne. Det sendes ut pressemelding om sakene til fellesnemnda når disse publiseres normalt en uke før det enkelte møte. Vedtakene fra møtene blir også kommunisert i tilsvarende nyhetssak. Pressemeldingene publiseres i tillegg på denne nettsiden og «Agder fylkeskommune» på facebook. For å få tilsendt pressemeldinger, send e-post til svein.buer@austagderfk.no eller cheryl.macdonald@vaf.no.

Disse utgjør fellesnemnda:

Medlemmer fra Vest-Agder:
Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder (leder)
Randi Olaug Øverland (Ap)
Nils Harald Rennestraum (Ap)
Anne Aglen Bystadhagen (Ap)
Morten Ekeland (SV)
Sally Vennesland (H)
Tore Askildsen (KrF), fylkesvaraordfører i Vest-Agder
Janne Nystøl (KrF)
Steinar Bergstøl Andersen (FrP)
Gunvor Birkeland (Sp)
Stein Inge Dahn (V)

Medlemmer fra Aust-Agder:
Gro Bråten (Ap), fylkesordfører i Aust-Agder
Nils Johannes Nilsen (Ap)
Dag Eide (Ap)
Jon-Olav Strand (KrF), fylkesvaraordfører i Aust-Agder
Inger Lise Hillestad Aasen (KrF)
Knut Austad (Sp)
Torunn Ostad (H)
Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus (H)
Arild Windsland (H)
Åshild Bruun-Gundersen (FrP)
Sara Sægrov Ruud (V)

Reglement for fellesnemnda, vedtatt 21. juni 2017 på felles møte for fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder, kan du lese her.

Møteplan, saksdokumenter og protokoll for fellesnemnda fra 2018, finner du på møtekalenderen her.

E-postadresser til medlemmene, samt saksdokumenter og protokoll for fellesnemnda for 2017 er tilgjengelig her.