Partssammensatt utvalg

Det partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting vedtok 21. juni 2017 at det opprettes et partssammensatt utvalg med ni medlemmer.

Partssammensatt utvalg holder sine møter samme dag og i forkant av fellesnemndas møter.

Fylkeskommunens representanter i det partssammensatte utvalget (PSU) er:

Leder: Gro Bråten, Ap
Nestleder: Terje Damman, H

Øvrige medlemmer fra Aust-Agder:
Jon-Olav Strand, KrF
Torunn Ostad, H

Øvrig medlem fra Vest-Agder:
Nils Harald Rennestraum, AP

Arbeidstakersiden har valgt følgende representanter til PSU:

Medlemmer fra Aust-Agder fylkeskommune:
Klaus Allan Eide (Utdanningsforbundet)
Randi Gunsteinsen (LO)

Personlige varamedlemmer for Eide er Torleiv Olavson Momrak (Akademikerne) og for Gunsteinsen er Jane-Berith Minde Høst (LO)

Medlemmer fra Vest-Agder fylkeskommune:
Atle Oanes (Unio)
Kjell Holthe (Akademikerne)

Varamedlemmer i rekke er 1. vara Bjørg Hellem (LO) og 2. vara Synnøve Prebensen (YS).

Møteplan, saksdokumenter og protokoll for for 2018 finner du på møtekalenderen til PSU her.

E-postadresser til medlemmene og saksdokumenter og protokoll for 2017 (velg 2017 som år) finner du på møtekalenderen her.