Politisk arbeidsgruppe

Fellesnemnda har etablert en politisk arbeidsgruppe for å utrede politisk organisering i den nye fylkeskommunen.

Arbeidsgruppen får mandat til å utrede alternativer og foreslå løsninger for fellesnemnda med hensyn til: a) politisk organisering, b) politiske reglementer, c) valg av fylkesvåpen og eventuelle andre symboler i den nye fylkeskommunen og d) representasjon i styrer og råd hvor den nye fylkeskommunen blir representert.

Politisk arbeidsgruppe består av følgende medlemmer:

Fra Aust-Agder:
Knut Austad, SP (leder)
Nils Johannes Nilsen, Ap
Tormod Vågsnes, KrF
Sara Sægrov Ruud, V
Arild Windsland, H

Fra Vest-Agder:
Anne Bystadhagen, Ap
Janne Nystøl, Krf
Morthen Ekeland, SV
Sally Vennesland, H
Steinar Andersen, FrP