Prosjektledelse

Tine Sundtoft er fra 15. februar 2018 prosjektleder for fusjons- og omstillingsprosessen og tilsettes som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020.

 

Fellesnemnda vedtok 29. januar 2018 at Tine Sundtoft ansettes som prosjektleder/fylkesrådmann.

Fylkesrådmann i Aust-Agder, Arild Eielsen, fungerte i tiden 5. september 2017 til 15. februar 2018 som midlertidig prosjektleder.

Arbeidsfordeling:
Aust-Agder fylkeskommune (AAfk) har sekretariatsfunksjonen til de politiske møtene i forbindelse med sammenslåingsarbeidet.

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har ansvar for budsjett og regnskap knyttet til sammenslåingsprosessen.

Kontakt:
Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@vaf.no