Tidsplan

2017

Tidspunkt

Sak

Utført

2. kvartal 

Stortingets behandling av regionreformen

08.06.17

2. kvartal 

Felles fylkestingsmøte i henhold til inndelingsloven

21.06.17

3. kvartal 

Fellesnemndas konstituerende møte

05.09.17

3. kvartal 

Midlertidig prosjektledelse

05.09.17

4. kvartal 

Første møte i partssammensatt utvalg (PSU)

10.10.17

4. kvartal 

Prinsipper for kommunikasjon

10.10.17

4. kvartal 

Prosjektbudsjett

27.11.17

2018

Tidspunkt

Sak

Utført

1. kvartal

Virkemidler for ansatte

29.01.18

1. kvartal

Ansettelse av prosjektleder / fylkesrådmann

29.01.18

1. kvartal 

Omstillingsdokument

12.03.18 

2. kvartal

Organisering av IKT-funksjonen i Agder fylkeskommune

19.04.18

2. kvartal

Politisk organisering

04.06.18

4. kvartal

Ny administrativ struktur

08.10.18 

4. kvartal

Innplassering av fylkesrådmannens lederteam

05.11.18 

Desember

Prinsipper for lokalisering / plassering av oppgaver

 

2019

Tidspunkt

Sak

Utført

1. kvartal

Bygningsmessige og tekniske behov

 

Juni

Regionplan Agder 2030 vedtas av fylkestingene

 

August

Frist innplassering av alle ansatte

 

3. kvartal

Forberede økonomiplan og budsjett i nye systemer

 

9. september

Fylkestingsvalg

 

Oktober

Konstituerende fylkestingsmøte

 

Oktober

Vedtak om økonomiplan og budsjett for 2020

 

 4. kvartal

Arbeidsavtaler for alle ansatte